Privacyverklaring voor Yanély, praktijk voor natuurgeneeskunde:

Laatst bijgewerkt: 23-08-2023

Yanély praktijk voor natuurgeneeskunde hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze bezoekers en klanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, delen en beveiligen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website of diensten:

- Naam en contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en adres.
- Geboortedatum en geslacht.
- Medische en gezondheidsinformatie die u vrijwillig verstrekt in verband met onze diensten.

2. Doel van gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

- Het beheren van afspraken en diensten die u bij ons boekt.
- Het verstrekken van informatie en updates met betrekking tot onze diensten.
- Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.
- Het verbeteren van onze website en diensten op basis van gebruikersfeedback.

3. Rechtsgrondslag

Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

- Uw toestemming voor specifieke verwerkingen, zoals het versturen van nieuwsbrieven. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals het plannen van afspraken.
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van medische gegevens voor administratieve doeleinden.

4. Gegevensdeling

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, zoals het delen van uw afspraakgegevens met een zorgverlener waarbij u een afspraak heeft gemaakt.

5. Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

6. Beveiliging

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking.

7. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben, om onjuiste gegevens te corrigeren, om uw gegevens te laten verwijderen, om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, uw persoonlijke gegevens of uw rechten, neem dan contact met ons op:

Yanély praktijk voor natuurgeneekunde
Palenbergerweg 6, 6351 LS Landgraaf
info@yanely.nl
0611461441